Kansspelautoriteit

kansspelautoriteitDe Kansspelautoriteit is de instantie in Nederland die moet zorgen voor veilige en eerlijke gokmarkt voor consumenten. Dit is de voornaamste taak van het bestuursorgaan. Toezicht houden op alle aanbieders van kansspelen die in ons land actief zijn. Onder deze groep vallen uiteraard ook de online casino’s die Nederlanders als klanten hebben. Er is echter meteen iets wat we duidelijk moeten maken op dit gebied. Op dit moment is de situatie nog dat er geen wetgeving bestaat. Waarin de regels staan beschreven waar aanbieders op het internet zich aan moeten houden. Dit maakt toezicht houden op en de handhaving van casino’s online zeer lastig voor de organisatie die ook wel kortweg KSA wordt genoemd. Gelukkig zijn er wel plannen om de Wet op de Kansspelen aan te passen. De Kansspelautoriteit heeft de overheid al verschillende keren aangespoord om de noodzaak hiervan in te zien en spoed te zetten achter de wetswijziging.

Historie Kansspelautoriteit

historie kansspelautoriteit

De wetten en regels waar aanbieders van kansspelen in Nederland zich aan moeten houden, staan beschreven in de Wet op de Kansspelen (WOK). Deze wetgeving dateert al van 10 december 1964. In die tijd is in ons land besloten om het aantal aanbieders tot een minimum te beperken. De reden hiervoor was dat op die manier een betere controle en bescherming van consumenten tegen gokverslaving mogelijk zou zijn. De Kansspelautoriteit zorgt voor deze bescherming.

Hierdoor is de situatie ontstaan dat staatsbedrijf Holland Casino het alleenrecht heeft gekregen, een monopoliepositie, om casino spellen aan te bieden op de Nederlandse markt. Door de jaren heen is het aantal aanbieders van verschillende soorten kansspelen wel licht toegenomen.

Met de komst van online casino’s is een enorme groei ontstaan in het beschikbare aanbod. Om hier beter toezicht op te kunnen houden is door de overheid in 1996 eerst het college van toezicht op de kansspelen opgericht. Op 1 april 2012 is deze opgevolgd en zijn de taken overgenomen door de Kansspelautoriteit.

Taken en doelen van de Nederlandse KSA

Op de website van de Kansspelautoriteit staat beschreven dat zij zijn belast met het nastreven van drie publieke doelen. Dit is het voorkomen van verslaving, het beschermen en informeren van consumenten en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. We kunnen dit ontleden tot onder meer de volgende taken.

  1. Voorkomen van verslaving.
    Aanbieders van kansspelen moeten onder andere meewerken aan het bijhouden van een register probleemspelers. Mensen die problemen hebben met een gokverslaving kunnen hierdoor zichzelf in bescherming nemen.
  2. Beschermen en informeren van consumenten.
    De KSA moet het aanbod van casino’s controleren of consumenten een eerlijke kans krijgen om te winnen. De veiligheid van hun geld en persoonlijke gegevens moet gewaarborgd zijn. Informatie over winkansen en overtreders van de wet moeten ook bekend zijn.
  3. Tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.
    Illegale casino’s die niet onder de controle vallen van de Kansspelautoriteit moeten bestreden worden. Voor het illegaal aanbieden van gokken kan de instantie boetes opleggen. Tevens worden er maatregelen genomen om het witwassen van zwart geld tegen te gaan.

Wet kansspelen op afstand (KOA)

kansspelen op afstand

De Wet op de Kansspelen is opgesteld in 1964 en sindsdien niet meer gewijzigd. In meer dan een halve eeuw is de wereld echter extreem veranderd. Tijdens het opstellen van de wet bestonden computers bijvoorbeeld nog niet eens. In de WOK wordt dan ook met geen woord gerept over het aanbod van kansspelen online. Om de Kanspelautoriteit de mogelijkheid te geven deze aanbieders te reguleren, is door de overheid het voorstel gedaan om de Wet kansspelen op afstand (KOA) in te voeren. Dit wetsvoorstel is in 2013 al opgesteld en in 2016 is de Tweede Kamer hiermee akkoord gegaan. Tot op heden moet de Eerste Kamer de nieuwe wet nog altijd aannemen.

Huidige handhaving online casino’s

Handhaving online casino

De KSA heeft door de verouderde wetgeving weinig bevoegdheden om online casino’s te handhaven. Deze bedrijven zijn in het buitenland gevestigd en hebben nu niet eens de mogelijkheid om in Nederland een vergunning aan te vragen. Door de wereldwijde beschikbaarheid van het internet hebben consumenten echter wel toegang tot deze aanbieders. Er is een onduidelijke situatie ontstaan die pas opgelost kan worden als de bovengenoemde Wet kansspelen op afstand wordt ingevoerd.

De huidige handhaving door de autoriteit bestaat uit het opstellen van gedragsregels waaraan casino’s online zich moeten houden. Zo mogen zij bijvoorbeeld hun website niet in het Nederlands aanbieden of een domeinnaam met .nl extensie gebruiken. Ook reclame maken is niet toegestaan of het gebruik van namen en termen die naar ons land refereren.

Speel bij goedgekeurde casino’s

Verstrekken Nederlandse casino licenties

Als de Eerste Kamer besluit om de huidige voorgestelde wetgeving goed te keuren. Dan wordt de Kansspelautoriteit belast met het verstrekken van Nederlandse casino licenties. Zij moeten controleren of aanbieders aan de strenge eisen voldoen die in ons land gesteld worden om gokkers te beschermen. Na het verstrekken van de licentie moet de autoriteit ook controle blijven uitoefenen over de online casino’s die actief zijn. De financiering van het uitvoeren van deze taken wordt verhaald uit een heffing die aanbieders van kansspelen op het internet moeten betalen.