Het staat vast! Online gokken medio 2020 legaal in Nederland

Gepubliceerd op 20 februari 2019 in Nieuws
online casino nederland

Na vele jaren van politiek getouwtrek en aanpassingen van wetsvoorstellen, staat het eindelijk vast! Medio 2020 is het online gokken legaal in Nederland. Dit is gisteren door de rijksoverheid bekendgemaakt nadat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand. Nadat de laatste formaliteiten zijn afgewerkt heeft ons land dan als een van de laatste Europese landen ook een wetgeving waarmee het aanbod van kansspelen via internet gereguleerd kan worden. Dit is namelijk tot voorheen nog altijd niet het geval geweest. Er was wel sprake van regulering, maar deze kwam vanuit het buitenland, zoals EU-lidstaat Malta, waar de casino’s wel een licentie konden verkrijgen. Binnenkort is het dus ook mogelijk om een online casino licentie in Nederland aan te vragen en zullen nationale instanties toezicht houden op het kansspelaanbod.

Invoering van Wet Kansspelen op Afstand

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad voordat we tot dit historische punt zijn gekomen. De afgelopen weken hebben we je via de nieuwsberichten op onze website al op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Zo hebben we bijvoorbeeld melding gemaakt van het feit dat het eerste debat geschorst werd om duidelijkheid te verschaffen op vragen van de senatoren in de Eerste Kamer. Ook meldde we vorige week nog dat minister Dekker een afkoelingsperiode voorstelt als concessie op de eis van Kamerleden die willen dat casino’s die in eerder in Nederland actief zijn geweest niet zomaar een vergunning kunnen krijgen.

Dit was echter lang niet het begin van de route die uiteindelijk heeft geleid tot de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand (KOA). Het wetsvoorstel is namelijk al in 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De plannen waren in die tijd nog dat het online gokken gelegaliseerd zou moeten worden en dat tegelijk een privatisering van het staatsbedrijf Holland Casino in gang gezet zou moeten worden. In 2016 is dit wetsvoorstel ingediend bij de Eerste Kamer nadat de Nederlandse regering al enkele jaren kritiek heeft gekregen vanuit de Europese Unie om vaart te maken met het invoeren van wet- en regelgeving omtrent kansspelen die via het internet worden aangeboden. Uiteindelijk heeft het dus nog ruim tweeënhalf jaar geduurd voordat de Eerste Kamer de wet heeft goedgekeurd.

Overigens is het inmiddels afgescheiden wetsvoorstel omtrent de privatisering van Holland Casino afgewezen en moet hiervoor nieuwe plannen worden gemaakt.

Wat gaat er nu veranderen voor gokkers?

Waar we in ieder geval wel blij mee zijn is dat het aangenomen wetsvoorstel ervoor gaat zorgen dat Nederlanders binnenkort legaal online kunnen gokken. Misschien zullen er mensen zijn die het niet eens zijn met de term binnenkort, want het zal nog tot medio 2020 duren voordat online casino’s daadwerkelijk een vergunning kunnen aanvragen. De toetsing van deze aanvragen zal ook weer tijd in beslagnemen dus wellicht is een goede schatting dat we pas begin 2021 daadwerkelijk de eerste legale Nederlandse aanbieders online zullen gaan zien. Vanaf dat moment zal er wel het een en ander gaan veranderen voor gokkers op het internet.

Zo zullen alle casino’s bijvoorbeeld een vaste procedure aanhouden voor het verifiëren van accounts. De verificatie van de identiteit van een persoon moet onder andere zorgvuldig gebeuren, omdat aanbieders in Nederland verplicht zullen worden om mee te werken aan CRUKS. Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Dit is een van de maatregelen die worden ingevoerd om de casino’s te wijzen op de zorgplicht die zij hebben bij de preventie van gokverslaving. De naleving van deze regels zal zeker zeer streng gecontroleerd gaan worden.

Dingen die nog bepaald moeten worden

Hoewel de Wet Kansspelen op Afstand inmiddels is aangenomen door de Eerste Kamer, zijn er nog wel een aantal dingen die nog verder bepaald moeten worden. Zo is het bijvoorbeeld nog niet helemaal duidelijk welke regels gelden voor de afkoelingsperiode die is voorgesteld. Dit is een periode waarin casino’s die eerder actief zijn geweest op de Nederlandse markt kunnen laten zien dat zij goed gedrag vertonen. Uiteindelijk kunnen ook zij dan nog in aanmerking komen voor het verkrijgen van een vergunning. Ook is met de politieke partijen in de Eerste Kamer afgesproken dat men na drie jaar nog terug gaat komen op enkele andere onderwerpen. Zo zal na deze periode bijvoorbeeld gekeken worden of er behoefte is aan een verbod op reclame voor kansspelen. In het begin zal dit onder voorwaarden wel toegestaan zijn. Zo staat nu bijvoorbeeld al vast dat er tussen 6 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds geen reclames op televisie mogen worden uitgezonden die online casino’s promoten.